INNANHAV – innehåll och PDF-filer för nedladdning

 

INNEHÅLL

 
     

PDF-filer att ladda ner
Samtliga sidor är klara.
Senaste datum för uppdatering
är 10-04-03 (gröna siffror).

På PC: högerklicka, välj "Spara
mål som...", välj mapp.

  Sid        
TITELSIDOR, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1       Sid 1- 5, Foere_text.pdf, 832 kB
      Uppdaterad10-04-03
          Ladda ner
           
INLEDNING          

                           MELLAN FÖRTVIVLAN OCH HOPPFULLHET

6     Sid 6-11
          Mln_hopp_o_foertvivl.pdf
          Uppdaterad10-04-03, 951 kB
          Ladda ner
           
UNDERVATTENSNATUR OCH DYKPLATSER         Sid 12-13
                                          DEN LÅNGA KUSTEN 12 Filnamn: Den_laanga_kusten.pdf
      Storlek 567 kB  
          Uppdaterad 10-04-03
          Ladda ner
           
          Öresund och sydkusten          
                                          PORTEN MOT VÄRLDSHAVEN 14       Sid 14-25
                     Kullaberg   Filnamn:
                                          HÄR TAR DET SLUT... 16 Porten_mot_vaerldshaven.pdf
                     Öresund   Storlek: 2,5 MB
                                          ... TVÅ HAV MÖTS... 18 Uppdaterad 10-04-03
                                          ... HÄR BÖRJAR NÅGOT NYTT 20 Ladda ner
                     Falsterbo till Hanöbukten    
                                          ÖPPEN KUST 22  
                     Åhus till Blekinge    
                                          IN PÅ BLEKEN 24  
          Egentliga Östersjön          
                                          DET INNESLUTNA HAVET 26       Sid 26-45
                     Öland och Kalmarsund   Filnamn:
                                          ÖN MED SLAGSIDA 28 Det_inneslutna_havet.pdf
                     Gotland   Storlek: 4,2 MB
                                          FOSSILA KORALLREV 30 Uppdaterad 10-04-03
                     Hamnefjärden   Ladda ner
                                          FRILUFTSAKVARIET                                     32  
                     Norra Midsjöbanken    
                                          MITT UTE PÅ HAVET 34  
                     Östergötland    
                                          FLIKIGT 35  
                     Sörmland    
                                Skärgårdsöar    
                                          BRÄNNSKÄR 38  
                                Grunda vikar    
                                          LUGNA VATTEN 42  
          Stockholms skärgård          
                                          MELLAN KOBBAR OCH SKÄR 46       Sid. 46-53
                     Ytter- och innerskärgård   Filnamn:
                                          OSTBITEN 48 Mln_kobbar_o_skaer.pdf
                     Zonering   Storlek: 1,9 MB
                                          MOSAIK 50 Uppdaterad 10-04-03
                     Naturgas ur urberget   Ladda ner
                                          NEDGÅNGEN TILL HELVETET 53  
          Uppland          
                                          SPARSMAKAT ÖVERDÅD 54       Sid. 54-65
                     Mot Ålands hav   Filnamn:
                                          YTTERLIGHETER 56 Sparsmakat_oeverdaad.pdf
                     Forsmarksvikarna   Storlek 2,6 MB,
                                          VIKAR I FÖRVANDLING 62 Uppdaterad 10-04-03
          Ladda ner
          Södra Bottenhavet          
                                          MELLAN HAV OCH SJÖ 66       Sid. 66-77
                     Ytterskärgård   Filnamn: Mln_hav_o_sjoe.pdf
                                          UTSÖTAT HAV 68 Storlek 2,9 MB
                     Innerskärgård och vikar   Uppdaterad 10-04-03
                                          LÄTTSALTADE VIKAR 74 Ladda ner
          Höga Kusten          
                                          DJUPA KUSTEN 78       Sid. 78-89
                     Innerskärgård   Filnamn: Djupa_Kusten.pdf
                                          ÖPPNA VIKAR 80 Storlek 2,9 MB
                     Ytterskärgård   Uppdaterad 10-04-03
                                          YTTERSTA UDDEN 86 Ladda ner
          Bottenviken          
                                          MERA SJÖ ÄN HAV 90       Sid. 90-99
                     Älvutlopp   Filnamn:
                                          VID MYNNINGEN 92 Mera_sjoe_aen_hav.pdf
                     Långgrund öppen kust   Storlek 2,5 MB
                                          LÅNGGRUNT 93 Uppdaterad 10-04-03
                     Ytterskärgård   Ladda ner
                                          PÅ UTSIDAN 94  
                     Innerskärgård och vikar    
                                          PÅ INSIDAN 97  
           
NATURTYPER I BRACKVATTEN          
                                          VARKEN SALT ELLER SÖTT 100       Sid. 100-101
    Varken_salt_eller_soett.pdf
        Uppdaterad 10-04-03, 526 kB
        Ladda ner
          Stränder        
                                          HAV MÖTER LAND 102     Sid. 102-121
                     Sand   Filnamn:
                                          PÅ LÖSAN SAND 104 Hav_moeter_land.pdf
                     Lera, gyttja, slam och dy   Storlek 4,3 MB
                                          GEGGIGT MEN FRODIGT 106 Uppdaterad 10-04-03
                     Isskruvning   Ladda ner
                                          VÅRSTÄDAT 112  
                     Hällar av fast berg    
                                          PÅ HÄLLEBERGET 114  
                     Block och stenar    
                                          ÖVER BLOCK OCH STEN 116  
          Bottnar med rik växtlighet          
                                          HAVETS ÄNGAR OCH SKOGAR 122       Sid. 122-141
                     Natedjungler   Filnamn:
                                          OGENOMTRÄNGLIGT 124 Havets_skogar_o_aengar.pdf
                     Kransalgsängar   Storlek 4,2 MB
                                          KRANS PÅ KRANS 126 Uppdaterad 10-04-03
                     Ålgräsängar   Ladda ner
                                          HAVETS PRÄRIER 130  
                     Tångskogar    
                                          SKOGSMYLLER 132  
                     Rödalgssnår    
                                          I PURPURSKRUD 140  
          Hårdbottnar med sparsam växtlighet          
                                          HAVETS BERG OCH KALFJÄLL 142       Sid. 142-151
                     Begreppet påväxt   Filnamn:
                                          FULLSATT TILL SISTA PLATS 144 Havets_berg_o_kalfjaell.pdf
                     Skydd och skugga   Storlek 2,1 MB
                                          HAVETS MÖRKA GÖMSLEN 148 Uppdaterad 10-04-03
                     Djupa hårdbottnar   Ladda ner
                                          ÖDSLIGT MEN INTE TOMT 151  
          Mjukbottnar med sparsam växtlighet          
                                          HAVETS SLÄTTER 152       Sid. 152-161
                     Musselmattor   Filnamn:
                                          VIDDERNAS ERÖVRARE 154 Havets_slaetter.pdf
                     Sandbottnar   Storlek 2,1 MB
                                          SAND MEN INTE ÖKEN 156 Uppdaterad 10-04-03
                     Slam- och dybottnar   Ladda ner
                                          ÅTERVINNING 160  
                     Grusbottnar    
                                          I KVARNEN 161  
          Öppet hav          
                                          HAVSVIDDERNA 162   Sid. 162-165
                     Vattnets färg   Filnamn: Havsvidderna.pdf
                                          SJÄLVA VATTNET 164 Storlek 688 kB
                          Uppdaterad 10-04-03
                                               Ladda ner
       
URSPRUNG OCH UTBREDNING      
                                          SÄLLSAMMA MÖTEN 166       Sid. 166-167
      Filnamn: Saellsamma_moeten.pdf
      Storlek 408 kB,
      Uppdaterad 10-04-03
      Ladda ner
          Växter      
                                          SOLDYRKARE 168   Sid. 168-187
                     Cyanobakterier, kiselalger och mossor         Filnamn: Vaexter.pdf
                                          UDDA TYPER 170       Storlek 3,84 MB
                     Grönalger         Uppdaterad 10-04-03
                                          STUDIE I GRÖNT 172       Ladda ner
                     Brunalger          
                                          SVÄRMA I FULLMÅNENS SKEN 174        
                     Rödalger          
                                          STUDIE I RÖTT 182        
                     Kärlväxter          
                                          VATTENBLOMMOR 184        
          Fiskar          
                                          INVANDRARHAV 188       Sid. 188-203
                     Kustfiskar         Filnamn: Fiskar.pdf
                                          DYKARNAS FISKAR 190       Storlek: 2,64 MB
                                                   Plattfiskar och torsk 192       Uppdaterad 10-04-03
                                                   Kantnålfiskar och gädda 194       Ladda ner
                                                   Spiggar och tånglake 196        
                                                   Smörbultsfiskar 198        
                                                   Simpor 200        
                                                   Karpfiskar 202        
          Spongier och nässeldjur          
                                          EN KÄNDIS – MÅNGA DOLDISAR 204       Sid. 204-227
          Maskar och iglar         Filnamn:
                                          KRYPA OCH KRÄLA 208       Ryggradsloesa.pdf
          Bryozoer         Storlek: 4,47 MB
                                          BYGGA OCH BO 210       Uppdaterad 10-04-03
          Blötdjur         Ladda ner
                     Snäckor          
                                          RASPA OCH GNAGA 212        
                     Musslor          
                                          GRÄVA OCH SILA 215        
          Leddjur          
                                          SKALBYTARNA 218        
                     Gråsuggor 220        
                     Märlor 221        
                     Räkor 222        
                     Havstulpan och krabbor 224        
                     Insekter 225        
           
MILJÖVAL OCH LEVNADSVANOR          
                                          HEMMAVATTEN – FÖR VEM? 228       Sid. 228-229
          Filnamn: Hemmavtn_foer_vem.pdf
          Storlek 602 kB,
          Uppdaterad 10-04-03
          Ladda ner
          Smaltång          
                                          ENDA INFÖDINGEN? 230       Sid. 230-241
          Fiskar         Filnamn:
                                          PERSONLIGHETER 232       Smaltaang_o_fiskar.pdf
                     Hornsimpa         Storlek 1,95 MB
                                          FULASTE FISKEN? 234       Uppdaterad 10-04-03
                     Strömming         Ladda ner
                                          ÖSTERHAVETS SILL 235        
                     Storspigg          
                                          KAXIG CHARMÖR – TUFF FARSA 236        
                     Tånglake          
                                          BARNAFÖDERSKAN 240        
          Klubbpolyp          
                                          VÄRLDSERÖVRAREN 242       Sid. 242-261
          Blåmussla         Filnamn:
                                          VIK ELLER BLÅ? 244       Utan_ryggrad.pdf
          Östersjömussla         Storlek 3,6 MB
                                          ÖSTERSJÖNS EGEN MUSSLA? 250       Uppdaterad 10-04-03
          Båtsnäcka         Ladda ner
                                          KÄRT BARN 251        
          Havstulpan          
                                          LIVSTIDSFÅNGEN 252        
          Tånglus          
                                          GLUPSK TÅNGMARODÖR? 256        
          Skorv          
                                          SPÅNAKÄRRINGEN 258        
          Pungräka          
                                          HELA TJOCKA SLÄKTEN 260        
           
MÄNSKLIG MILJÖPÅVERKAN          
                                          KULTUR I NATUR 262       Sid. 262-263
          Filnamn: Kultur_i_natur.pdf
          Uppdaterad 10-04-03
          Storlek 462 kB Ladda ner
                     Fiske          
                                          HANTVERK KONTRA INDUSTRI 264       Sid 264-281
                     Anläggningar och vrak         Filnamn:
                                          TRÄ, STÅL & BETONG 266       Miljoepaaverkan.pdf
                     Nedskräpning         Storlek 3,2 MB
                                          SOPOR & SKRÄP 269       Uppdaterad 10-04-03
                     Påväxt och skuggning         Ladda ner
                                          SKUGGADE AV LUDD & LURV 270        
                     Överslamning          
                                          ÖVERSNÖADE 273        
                     Övergödning och syrebrist          
                                          KVÄVDA OCH FÖRGIFTADE 274        
                     Havsförsurning          
                                          FRÄTANDE HAV 278        
                     Båttrafik och stranderosion          
                                          SKADLIGT SKVALP 279        
                     Främmande arter          
                                          NYINFLYTTADE 280        
           
MÄNSKLIGT ENGAGEMANG          
                                          NYFIKNA OCH ENGAGERADE 282       Sid. 282-297
                     Skåne         Filnamn:
                                          OPINIONSBILDARNA 284       Nyfikna_o_engagerade.pdf
                     Öland         Storlek 2,5 MB
                                          FORSKARE I FÄLT 286       Uppdaterad 10-04-03
                     Gotland         Ladda ner
                                          PÅ SLÄP 288        
                     Norra Midsjöbanken          
                                          MILJÖAKTIVISTERNA 290        
                     Askö          
                                          FORSKNING PÅGÅR 291        
                     Stockholms skärgård          
                                          MED 22 ÅRS MELLANRUM 292        
                     Uppland          
                                          INVENTERA OCH ÖVERVAKA 294        
                     Dykarskolor, dykcentra          
                                          FÖRDJUPADE INSIKTER 296        
           
DYKNING, FOTOGRAFERING          
                                          MED EGNA ÖGON 298       Sid. 298-307
                     Dykteknik         Filnamn:
                                          SVÄVA OCH GRANSKA 300       Med_egna_oegon.pdf
                     Fototeknik         Storlek 1,3 MB
                                          BILDER UR GRÖNT DIS 302       Uppdaterad 10-04-03
                     Bildbehandling         Ladda ner
                                          ÖGAT, HJÄRNAN OCH KAMERAN 306        
           
Tack, litteraturlista          
                                          MER ATT LÄSA 308       Sid 308-320
Bildregister         Filnamn: Efter_text.pdf
                                          DYKPLATSER OCH BILDER 310       Storlek 1 MB
          Uppladdad 10-04-03
Namn- och sakregister 313       Ladda ner