Naturvårdsverket

OBS: nedsparad sida från Naturvårdsverkets webplats.
Kan innehålla brutna länkar

Årets naturfotograf utsedd

Naturvårdsverket delade igår ut stipendium till årets naturfotograf 2002 Inge Lennmark. Naturfotografstipendiet delades ut för tolfte gången och stipendiaten får 10 000 kronor.

— Inge Lennmark har genom sin livsgärning dokumenterat svenska undervattensmiljöer, från grunda bäckar till djupa havsbottnar, och hur de har förändrats av människan, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har på ett unikt sätt skildrat sötvattensmiljöer i Sverige och med stor entusiasm, envishet och kunskap har han gett oss nya bilder av verkligheten under vattenytan, fortsätter Lars-Erik Liljelund. Alla kan inte själva få uppleva allt i verkligheten och alla har inte tillgången till havet, bilden kan säga väl så mycket men den talar tyst till var och en om det som är viktigt och vackert och värt att bevara, avslutar han.

Inge Lennmarks passion är att dyka och fotografera under vatten. Han utbildade sig till biologilärare med den uttalade föresatsen att aldrig tjänstgöra i det obligatoriska skolväsendet. Ändå har han undervisat i hela sitt liv om djur och växter i vatten, och om dykning och fotografering. Men hans elever och åhörare har kommit frivilligt och av eget intresse. Han säger: "jag har tagit som livsuppgift att visa och berätta om vattenmiljön i hav och sjöar, och om allt som lever där. På kurser och föreläsningar, i böcker och tidskriftsartiklar."

Hittills har han givit ut tre böcker: "KUSTHAV - en bok om djur och växter i havet"; "VATTENBILDER -en bok om att fotografera i vatten" och "SJÖ&ÄLV - en bok om djur och växter i sötvatten". Bilderna till var och en av böckerna tog ungefär tio år att fotografera ihop. Hans nuvarande projekt handlar om Östersjön, och titeln på den planerade boken är "INNANHAV - en bok om djur och växter i bräckvatten".

Tillbaka till Inge Lennmarks webplats - CV

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Zettersten, bitr. direktör Naturresursavdelningen, 08-698 14 04, 070-689 14 04, gunnar.zettersten@naturvardsverket.se
Inge Lennmark, fotograf, 018-37 30 39, 070-207 29 17, inge.lennmark@swipnet.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, Anneli Nivrén

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

 Upp Svenska miljönätet  

Kontakt: Anneli Nivrén    Uppdaterad: 2003-05-26